ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนบางดีวิทยาคม  สู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-class  Standard  School )

สวัสดี ดีใจที่ทุกคนพยายามมาถึงเวปนี้นะคะ ทุกกิจกรรมมีค่าคะแนน

คำชี้แจง  กิจกรรมมี  3  ขั้นตอน  10 คะแนน

ขั้นที่หนึ่ง   2 คะแนน สำหรับการพบกันครั้งแรก

ข้นที่สอง    5 คะแนน   สำหรับการเรียนรู้บนเครือข่ายโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นสรุปความรู้ ต่อเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล

ขั้นที่สาม  3 คะแนน สำหรับการตอบใบงานที่  2 เรื่อง โรงเรียนมาตรฐานสากล

1. เริ่มเรียนรู้นะคะ  

ตอน  1  มาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้เป็นมารตการ

เร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขัน

ทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ   ต้องใช้ยุทธศาสาตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาครูทั้งระบบ

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่  6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่  7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการ

ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์

2. ตอบในใบงานก่อนนะคะ   เดี๋ยวจะลืม  +5555

3.สรุปให้ได้ว่า  โรงเรียนมาตรฐานสากลคืออะไร รู้สึกอย่างไร   โต้ตอบในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะ    อ๋อ ไปที่ about  นะคะสามารถลิงค์ไป  facebookของนักเรียนได้นะคะ  ไม่ยากนะคะ  อยากรู้ว่าจะพัฒนาอะไรให้นักเรียน  ติดตามตอน 2 นะคะ

4. ตอนนี้ส่งใบงานค่ะ    รอรับคะแนนทาง  e-mail  นะคะ    ครูพร 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s